ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจสมัครเข้าอบรมโครงการประกาศนียบัตรทางธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU) 
หลักสูตร Certificate of Intelligent Investor (CII-KU) 
หลักสูตร Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) 

 

 

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com