CBA รุ่นที่ 11 มีอะไรดี? 
CBA ทำให้ท่านบริหารภาษีได้เก่ง 
CBA สอนบัญชีในภาคปฏิบัติ เรียนแล้วรู้เรื่องแน่นอน 
เรียน CBA แล้วจะเข้าใจบัญชี แม้ไม่เคยเรียนมาก่อน 
CBA ช่วยสร้างอาชีพที่ปรึกษาได้ 
CBA ช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จเร็วขึ้น 
สอนแบบย้อนกลับบนกรณีศึกษาทำให้เข้าใจง่าย 
การอบรมเดียวที่มีที่ปรึกษา 
สอน Cash Flow ที่ในตำราไม่มีสอน 
หลักสูตร CBA สร้างขึ้นจากปัญหาในธุรกิจ 
ตัวอย่างผลการประเมินชุดตำรา CBA 
ทำไมจึงเรียก CBA ว่าวิชาเจ้าของธุรกิจ 
การอบรมที่มีตำรา 8 เล่มประกอบ 
มีการบริหารจัดการโครงการอบรมอย่างเป็นระบบ 
สอนบนกรณีศึกษาทำให้เข้าใจง่ายมาก 
สอนสไตล์ใบไม้กำมือเดียว 
ผู้จัดโครงการเป็นใคร 
การอบรมครั้งนี้จะไม่ใช่ฝันร้าย 

 

 

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com