สอนเทคนิคการเล่นหุ้นให้สำเร็จด้วยความเข้าใจ 
เรียนแล้วจะเล่นหุ้นเป็นจริงหรือ 
สอนแบบย้อนกลับบนกรณีศึกษาทำให้เข้าใจง่าย 
การอบรมเดียวที่มีที่ปรึกษา 
สอน Cash Flow ที่ในตำราไม่มีสอน 
สอนตั้งบริษัทเป็นของตนเองด้วย 
มีการบริหารจัดการโครงการอบรมอย่างเป็นระบบ 
สอนบนกรณีศึกษาทำให้เข้าใจง่ายมาก 
สอนสไตล์ใบไม้กำมือเดียว 
ผู้จัดโครงการเป็นใคร 
การอบรมครั้งนี้จะไม่ใช่ฝันร้าย 

 

 

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com